Behandelinformatie

Preventie en controle

Om gaatjes te voorkomen en een gezonde mond te houden is het belangrijk om preventief bezig te zijn met uw gebit. Dit houdt in dat u elke dag twee keer en op de juiste manier uw tanden moet poetsen en één keer per dag moet flossen of stoken, waardoor ook tussen de tanden of kiezen geen gaatjes ontstaan.

Daarnaast is het belangrijk uw gebit twee keer per jaar te laten controleren door uw tandarts. Hier kan ook worden geconstateerd hoe de conditie van uw tandvlees is en wordt u eventueel doorgestuurd naar de mondhygiëniste of preventieassistente. In onze praktijk wordt gemiddeld eens per twee jaar röntgenfoto's gemaakt van het gebit, zodat gezien kan worden of er gaatjes tussen de tanden/kiezen zijn ontstaan, gaatjes onder de vullingen of dat er misschien ontstekingen zijn.

Kinderen kunnen een fluoride behandeling krijgen voor sterke tanden en kiezen. Ook het sealen van hun kiezen kan preventief werken.

Tandvleesonstekingen

Gezond tandvlees
Gezond tandvlees is te herkennen aan een roze kleur en ligt stevig om de tanden en kiezen. Gezond tandvlees bloedt niet bij het poetsen of het eten.

Gingivitis
Ontstoken tandvlees wordt ook wel gingivitis genoemd. Het kan rood, slap en gezwollen zijn. Ook kan het gaan bloeden bij het poetsen of het eten. De ontsteking van het tandvlees wordt veroorzaakt door bacteriën. Deze bacteriën bevinden zich in tandplaque, het kleverige laagje dat achterblijft op de tanden of kiezen naar het eten en drinken. Als het tandplaque niet goed wordt weggepoetst zal het tandvlees hierdoor geïrriteerd raken en het lichaam start een afweerreactie. Hierdoor zal het tandvlees opzwellen en zal de doorbloeding van het tandvlees toenemen. Een ontsteking is het resultaat. Indien deze ontsteking niet wordt gestopt dan zal dit zich verder ontwikkelen naar parodontitis.

mondproblemen_tandvleesontsteking

Parodontitis
De ontsteking in de tandvleesrand kan zich uitbreiden in de richting van het kaakbot.
Het tandvlees laat daardoor los van de tanden en kiezen. In de ruimte die zo ontstaat tussen het tandvlees en de tanden en kiezen, vormt zich weer tandplak. Door deze tandplak verplaatst de ontsteking zich nog verder in de diepte. De vezels gaan door de ontsteking kapot en het kaakbot wordt afgebroken. Hierdoor worden de pockets dieper. Kaakbot wat eenmaal is afgebroken komt niet meer terug. Bij parodontitis kan het tandvlees rood, slap en gezwollen zijn en gaan bloeden bij het poetsen of bij het eten. Het tandvlees kan op den duur gaan terugtrekken. Bij teruggetrokken tandvlees komen de wortels gedeeltelijk bloot te liggen en kunnden de tanden en kiezen er gevoelig zijn bij het poetsen, en eventueel ook bij het nuttigen van warme, koude, zoete of zure dranken en spijzen. Ook een vieze smaak of een slechte adem kunnen duiden op parodontitis. Parodontitis geeft zelden pijnklachten. Vaak zijn al deze verschijnselen echter afwezig, daardoor kan parodontitis lang onopgemerkt blijven.
Pas in een gevorderd stadium ontstaan er klachten waaronder het los staan van de tanden en kiezen. Parodontitis stopt niet vanzelf waardoor behandeling noodzakelijk is om te voorkomen dat tanden en kiezen verloren gaan.

De tandarts en/of mondhygiënste kan vaststellen of er bij u sprake is van tandvleesontstekingen en zo ja in welk stadium het zich bevindt. Er zal dan met u een behandelplan wordt opgesteld.

paradontitis

Trekken van een tand of kies

Als een tand of kies erg beschadigd is, erg scheef zit of geen houvast meer heeft in het kaakbot, kan het nodig zijn om de tand of kies te trekken.

Hoe wordt een tand of kies getrokken?
Zodra de verdoving goed werkt wordt de tand of kies met een speciaal instrument een beetje los gewiebeld. Als het al een beetje los zit dan trekt de tandarts met een tang de tand of kies eruit. Hij maakt daarbij meestal een draaiende of wrikkende beweging waardoor een lichte druk en wat gekraak hoorbaar is. Hier moet u niet van schrikken want dit is heel normaal.

Wat is belangrijk na het trekken van een tand of kies?

 • U dient te wachten met eten totdat de verdoving helemaal is uitgewerkt.
 • U kunt gewoon drinken maar u moet de eerste 24 uur niet de mond spoelen!
 • U dient de eerste 24 uur niet te heet eten en drinken, heet qua spijzen en temperatuur.
 • U dient de eerste 24 uur niet te roken of alcohol te gebruiken.
 • U moet de eerste 24 uur geen zware inspanning doen, en zeker niets doen waarbij u uw hoofd langere tijd omlaag moet houden.

Indien u geneesmiddelen slikt is het raadzaam hierover eerst contact op te nemen met uw tandarts.

Wortelkanaalbehandeling

Een wortelkanaalbehandeling wordt ook wel een kanaalbehandeling, zenuwbehandeling of endodontische behandeling genoemd. Het is een tandheelkundige behandeling die moet worden uitgevoerd wanneer er in het wortelkanaal van een tand of een kies een ontsteking is of een ontsteking dreigt te ontstaan.

In tanden en kiezen zit van binnen een ruimte (de pulpa) met levend weefsel, met name bloedvaten en zenuwen. Door irritatie, infectie of beschadiging kan het weefsel ontstoken raken.
Gevoeligheid bij het drinken van koude en warme dranken kan een eerste signaal zijn van een onsteking, maar soms geeft de ontsteking geen klachten.
De ontstoken pulpa zal afsterven en de bacteriën kunnen dan een ontsteking van het kaakbot rondom de wortel veroorzaken, tot zelfs een grote zwelling.
Bij het dichtbijten kan de tand of kies te hoog aanvoelen of pijn doen.

De behandeling:

 • de tandarts zal de tand of kies open maken om het wortelkanaal te kunnen bereiken,
 • de wortelkanalen worden schoongemaakt met speciale vijltjes en uitgespoeld met een naar
  naar chloor ruikende vloeistof.
 • met behulp van röntgenfoto's of een lengtemeter wordt de lengte van het
  kanaal bepaald.
 • als het kanaal volledig gedesinfecteerd is wordt er een definitieve vulling aangebracht.

Indien de behandeling niet in één maal kan worden afgemaakt dan wordt er een tijdelijke vulling geplaatst.

Geeft de behandeling napijn?

 • na vullen van de wortelkanalen kan er napijn optreden of pijn bij toebijten.
  deze pijn houdt soms enkele dagen aan en is met een gewone pijnstiller te onderdrukken.

De tand of kies kan na een wortelkanaalbehandeling zwakker zijn, daarom wordt vaak geadviseerd om de tand of kies te kronen, dit voorkomt ook eventuele verkleuringen.

wortelkanaal

Kronen en bruggen

Als een tand of kies geheel of gedeeltelijk verdwenen is (of zelfs niet is aangelegd) kan het ontbrekende deel worden vervangen door een kroon of brug.

Bij een kroon wordt eerst een deel van de beschadigde tand of kies rondom afgeslepen. Vervolgens wordt er een nieuwe kunstmatige huls in de vorm van een tand of kies op gezet.

Een brug vervangt één of meer ontbrekende kiezen of tanden. De brug bestaat uit een kunsstand- of kies, met een bevestiging aan naastgelegen tanden of kiezen. Een gewonde brug rust op de kiezen/tanden links en rechts van de open ruimte. Een vrij-eindigende brug zit maar aan één kant vast. Bij beide vormen worden de kiezen of tanden die als steunpunt dienen, deels rondom afgeslepen, hier komen dan de kronen waar de kunsttand aan vast zit.

Kronen en bruggen zijn van porselein, metaal met een laagje porselein of helemaal van goud. Houdt de randen van de kroon goed schoon met flossdraad of ragertjes en door zorgvuldig te poetsen.

kroonbrug

Implantaten

Wat zijn implantaten
Een implantaat is te vergelijken met een kunstwortel die als een schroef in de kaak wordt geplaatst. Deze komt op de plaats waar de wortel van de vroegere tand of kies zat. Een implantaat is vaak gemaakt van titanium, al dan niet met een keramische buitenlaag. Het heeft een doorsnee van ongeveer 4 millimeter en is 10 tot 16 millimeter lang. Een implantaat wordt onder plaatselijke verdoving in de kaak aangebracht. Op één of meerdere implantaten kunnen een kroon, brug of overkappingsprothese gemaakt worden.

De behandeling
Eerst krijgt u plaatselijke verdoving. Daarna maakt de tandarts het tandvlees los op de plekken waar de implantaten moten komen zodat het kaakbot zichtbaar wordt. Vervolgens boort hij een gaatje in het kaakbot. In dat gaatje schroeft de tandarts het implantaat. Daarna hecht hij het tandvlees weer dicht.

Kronen of bruggen op implantaten
Bij het ontbreken van één tand of kies kan op een implantaat een kunsttand of -kies worden geplaatst van metaal of porselein. Als er meerdere tanden of kiezen ontbreken, kan er een brug worden geplaatst op implantaten. Een kroon of brug is voor de patiënt een niet uitneembare vervanging van één of meer ontbrekende tanden en/of kiezen.

implantaatimplantaat_onder

Klikgebit (kunstgebit op implantaten)
Bij het ontbreken van meerdere of van alle tanden of kiezen kan op implantaten (meestal twee of vier) een overkappingsprothese worden geplaatst. Een overkappingsprothese is een kunstgebit dat zit vastgeklikt op de implantaten. Dit noemt men ook wel een klikgebit. U kunt het gebit zelf in en uit de mond nemen.

implantaat2

Wanneer is een behandeling met implantaten mogelijk?
In principe kan bij iedereen bij wie het kaakbot is volgroeid (vanaf ongeveer 18 jaar) een implantaat worden geplaatst. Er zijn wel een paar voorwaarden waaraan moet worden voldaan om de implantaten een succes te laten zijn.

 • Er moet genoeg kaakbot zijn om implantaten in te kunnen plaatsen;
 • Het kaakbot moet gezond zijn;
 • Het tandvlees rondom de eigen nog resterende tanden en kiezen moet gezond zijn. Als dat niet
  het geval is, dan met het eerst gezond worden gemaakt, voordat een implantaat kan worden
  ingebracht;
 • U moet bereid zijn en in staat zijn de implantaten goed te onderhouden. Dus een goede
  mondhygiëne is een vereiste;
 • Het succespercentage van implantaten bij niet-rokers is hoger dan bij rokers.

Om te kunnen beoordelen of u voldoende kaakbot hebt en of het gezond is, moeten er röntgenfoto's worden gemaakt. Door nieuwe technieken is het tegenwoordig mogelijk om op plaatsen waar weinig kaakbot aanwezig is, nieuw kaakbot te laten ontstaan.
Uw tandarts kan u hierover verdere informatie geven.

Kunstgebit

Als er veel tanden ontbreken of niet te herstellen zijn, wordt het tijd voor een kunstgebit. Er zijn twee veel voorkomende vormen: de immediaat prothese en de overkappingsprothese.Voor de immediaatprothese wordt eerst een kunstgebit gemaakt, dat zoveel mogelijk op uw gebit van vroeger lijkt. Er worden afdrukken van uw gebit gemaakt, en er wordt naar de kleur gekeken. Als het gebit klaar is, worden uw tanden en kiezen getrokken. Dan wordt het gebit meteen in de mond geplaatst, zodat het als een soort verband meehelpt met de wondgenezing.

Een overkappingsprothese is een prothese op implantaten, deze protheses zitten steviger in de mond. Voor informatie over implantaten zie bovenstaand artikel.

Als er nog veel tanden goed zijn, kunnen de ontbrekende tanden worden aangevuld met een plaatje of een frame. Een plaatje is van kunsthars en zit los in de mond. Een frame is van metaal en zit met haakjes vast aan uw eigen tanden.

frame%20prothese

Als u net uw kunstgebit heeft gekregen, zult u de eerste dagen pijn voelen. Toch moet u het gebit inhouden voor een betere genezing. Later kan de tandarts aanpassingen aan het gebit doen om de pasvorm te verbeteren. Kies de eerste dagen zacht voedsel, zodat u kunt wennen met eten. U zult in het begin ook moeten oefenen met spreken met een kunstgebit.

Net als gewone tanden moet een kunstgebit goed worden schoongehouden. Gebruikt u hiervoor een protheseborstel, water en zeep.

kunstgebitkunstgebit3

Cosmetische tandheelkunde

Cosmetische tandheelkunde is een vakgebied binnen de tandheelkunde waarin het uiterlijk van het gebit met tandheelkundige hulpmiddelen verfraaid wordt.

Gebruik wordt gemaakt van tandkleurige vulmaterialen, kronen, facings en implantaten waarmee verbeteringen in vorm, stand en kleur van de tanden en kiezen worden gemaakt. Ook het bleken van verkleurde tanden en kiezen valt onder cosmetische tandheelkunde.

mond

Facings

Een facing is een laagje tandkleurig vulmateriaal van composiet of een schildje van porselein dat op de tand wordt geplakt.
Met een facing is het uiterlijk van een tand te verfraaien. Zo kan de vorm of de kleur van een tand worden veranderd.
Met een facing kan de tandarts spleetjes tussen tanden opvullen, afgebroken hoekjes repareren, gele of bruine tanden weer wit maken en scheve tanden maskeren.

Het aanbrengen van een facing bestaat uit een aantal stappen. Een facing van composiet is in één behandeling gedaan. Een porseleinen facing wordt in een tandtechnisch laboratorium gemaakt en daarom zijn minstens twee bezoeken aan de tandarts nodig.

Composiet facing
Eerst wordt de gewenste kleur bepaald. Waar nodig wordt daarna een heel dun laagje van het oppervlak van de tand geslepen. Er wordt zo ruimte gemaakt voor de facing. Gebeurt dit niet, dan wordt de tand iets dikker. Voordat de composiet aan de tand kan worden geplakt, wordt de tand met een zuur voorbehandeld en van een hechtlaag voorzien. Op deze laag wordt de nog zachte composiet aangebracht. De composiet word in vorm gebracht en daarna door een speciale lamp uitgehard. Ten slotte wordt er nog naar de hoogte gekeken en nog gepolijst. Hierna is de behandeling klaar.

composiet-facing-in-vorm-brengen

Porselein facing
Eerst wordt de gewenste kleur bepaald. Vervolgens wordt er glazuur weggeslepen en omdat dit een porseleinen facing is moet er minimaal een halve millimeter af geslepen worden.
Er wordt een afdruk gemaakt van de tand.
Die afdruk gaat naar het tandtechnisch laboratorium. Daar wordt de facing in de gewenste vorm gemaakt.
Na een aantal dagen kan de facing worden geplaatst. Voordat de facing aan de tand wordt geplakt, wordt de tand met een zuur voorbehandeld en van een hechtlaag voorzien. Daar wordt dan de facing opgeplakt.

Porselein facing